Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2015

maasterofdisaster
maasterofdisaster
7775 1d7c 500
x
Reposted frommajenki majenki viamarihuana marihuana

April 06 2015

maasterofdisaster
2842 340a 500

221bitssmallerontheoutside:

awwww-cute:

My friend raises baby big cats for a zoo overseas. This is one of her rescued cheetah cubs

LOOK AT THE LEETLE EYE LASHES

Reposted frommonikerd monikerd viamatuss matuss
maasterofdisaster
Reposted fromroads roads viamatuss matuss
maasterofdisaster


"The Harry Potter books are so magical so mysterious and so adventurous. Basically these books are on the border of childhood. Therefore my goal was to redesign them with such illustrations that able to show this extraordinary atmosphere of the books. I started to experiment with interactive illustrations what not distract attention from the plot, but add to the story" - Kinsco Nagy
Reposted frommiscreant-at-life miscreant-at-life viamatuss matuss
maasterofdisaster

Palę mosty, 
palę jointy, 
czyszczę kartę sim,

Ty się budzisz z nią,
ja się budzę z nim.

— TuszNaRękach "Bez Ciebie nie ma mnie"
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viakomplikacja komplikacja
maasterofdisaster
Zas­ta­nawiałam się, czy Ty cho­ciaż przez jedną, je­dyną se­kundę zatęskniłeś za moją obec­nością, za moimi żar­ta­mi czy dziw­ny­mi po­mysłami. Czy przez tą jedną se­kundę poczułeś tęsknotę za mną i po­wie­działeś szep­tem: "cholera, bra­kuje mi jej".
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viacytaty cytaty
maasterofdisaster
7916 0be3 500
Reposted fromperfectsense perfectsense viaSmerfMaruda SmerfMaruda
maasterofdisaster

Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.

— A. Sapkowski
Reposted frombaeven baeven viaSmerfMaruda SmerfMaruda
maasterofdisaster
Uniwersalny sposób na szczęście:

Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi.
Reposted fromr3m0 r3m0 viaSmerfMaruda SmerfMaruda

March 17 2015

maasterofdisaster
Teraz chcę jego obecności. Nie jest to jakieś obezwładniające pragnienie czy głód, lecz jedynie ochota - niezbyt silna, ale niepokojąco stała. Nigdy czegoś takiego nie czułam, zaskakujące wrażenie. Wydaje mi się takie... dorosłe?
— I.
maasterofdisaster
trzymaj mnie za słowo, trzymaj mnie za wszystko
— Marcin Świetlicki
Reposted frompanimruk panimruk viacytaty cytaty
maasterofdisaster
3355 0321 500
Reposted fromronniie ronniie viakomplikacja komplikacja
9306 9232
maasterofdisaster
W psychoterapii jest takie powiedzenie : albo ekspresja albo depresja.
— Wojciech Eichelberger, Wysokie Obcasy nr 11
Reposted fromolewka olewka viacytaty cytaty
maasterofdisaster
Są uczucia, dla których warto jest cierpieć.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
maasterofdisaster
8282 2b6f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaucieknijmi ucieknijmi
maasterofdisaster
8912 7603
Reposted fromproof proof viaucieknijmi ucieknijmi
maasterofdisaster
6730 9c2e
Reposted fromcocopaulina cocopaulina viaucieknijmi ucieknijmi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl